Het Gedachteproces

IMG_9870

Het schilderij “De Schepping”, te zien op de cover, is van Ron Ekkelenkamp en maakt deel uit van een drieluik. Deze kunstenaar had de schilderijen geen naam gegeven. Maar wij zagen er duidelijk drie stadia van tijd in: de Schepping, het Heden en de Toekomst. “De Schepping” toont hier de chaos in al zijn hevigheid. Maar wel een chaos die beheerst wordt door de vier natuurkrachten. De zwaartekracht, de elektromagnetische kracht, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht. De interactie tussen deze krachten heeft de evolutie laten ontstaan..

Als je dit schilderij goed bekijkt zie je alle vormen die materie kan aannemen. Van plasmavorm naar gas, van gas naar vloeibaar en van vloeibaar naar vast. Een beweging naar steeds vastere vormen. De start van de evolutie die de aarde en het leven op aarde voortgebracht heeft.

Een prachtig schilderij van een kunstenaar die intuïtief heeft aangevoeld hoe dit proces moet zijn verlopen. Tijdens het schilderen bleef hij ’s nachts onder zijn schilderij slapen totdat het af was. Dit schilderij heeft mij geïnspireerd om vragen op te pakken die me al 28 jaar met dezelfde intensiteit bezig houden. Waarom handelt de mens zoals hij handelt? In 2006 heb ik uiteindelijk geprobeerd deze vraag  uit te diepen en objectief te beantwoorden. Waardoor ontstaat een gedachte? En wanneer en waarom geeft een mens woorden aan die gedachte? En wanneer en waarom worden die woorden in daden omgezet? De stadia waarin gedachte, woord en daad zich bevinden, hebben nog geen naam. Deze stadia bevinden zich niet op het niveau van materie maar op het niveau van energie. Energie die wordt beïnvloedt door natuurkrachten. Maar welke natuurkrachten? Ik denk dat ik hiervoor een sluitende theorie gevonden heb. Afwijkend van de gangbare theorieën maar wel sluitend.

Mijn vrouw, Nicoline, heeft mij steeds met twee benen op de grond gehouden. Methodisch meegedacht en gecorrigeerd. Ook heeft zij grote delen herschreven en geredigeerd om tot een leesbaar geheel te komen. Het is een co – productie geworden.

Zoals in elk boek ga ik iedereen bedanken die mij in staat gesteld heeft dit boek te kunnen schrijven. De nieuwsgierigheid, wilskracht en passie heb ik te danken aan de genen die ik heb meegekregen van vorige generaties. De ontwikkeling hiervan en de kennis heb ik te danken aan mijn ouders, de scholing en mijn sociale omgevingen. Het uiteindelijke resultaat aan mijn vrouw en vrienden.

Fred Dijkstra